Jezelf zijn in Nieuw West!

Over Ons

Over Ons

Pink Nieuw-West is een initiatief voor en door LHBTI+ers in Amsterdams grootste stadsdeel Nieuw-West. We organiseren bijeenkomsten, die in principe openstaan voor iedereen, voor ontmoeting, ondersteuning, vieren en herdenken. Maar ook voor belangenbehartiging van de LHBTIQ+ gemeenschap als geheel en om te strijden voor onze rechten.

Pink Nieuw-West staat voor zichtbaarheid, vrijheid en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap in Nieuw-West in al zijn diversiteit.

De eerste PNW bijeenkomst vond plaats in mei 2010.

ONZE MISSIE

“Het bevorderen van onderlinge ontmoetingen van mensen in het stadsdeel Amsterdam Nieuw West in de breedste zin des woords”

Hierdoor kunnen mensen met een van heteroseksualiteit afwijkende seksuele voorkeur een netwerk van gelijkgestemden en/of ruimdenkenden opbouwen en onderhouden.

Ook kunnen mensen door vergrote zichtbaarheid beter met hun identiteit omgaan en makkelijker voor hun geaardheid uitkomen.

ONZE VISIE

Het leveren van een bijdrage aan begrip voor – en acceptatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders in Nieuw-West.

Een Nieuw-West waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt om hand in hand te lopen of een regenboogvlag aan zijn huis te hangen.

We streven naar ontmoeting en dialoog, naar meer begrip, acceptatie, zichtbaarheid en integratie.
Zodat iedereen ongeacht zijn of haar afkomst als je dat wilt openlijk jezelf kunt zijn.

Help mee

Meebouwen aan het succes van Pink Nieuw West?

Wil je meehelpen en meedenken, schroom dan niet om ons een mail te sturen op ons (tijdelijke) emailadres:

Het zou mooi zijn als inwoners van het stadsdeel door de borrels eenvoudiger ‘uit de kast’ kunnen komen en mensen die openlijk LHBTI zijn een netwerk binnen hun eigen stadsdeel kunnen opbouwen. Sympathisanten die zelf niet tot de directe doelgroep behoren zijn daarbij uiteraard van harte welkom!

Het zijn deze ideële doelen die wij voor ogen houden bij het organiseren van onze activiteiten. Pink Nieuw-West wordt ondersteund door bewonersorganisatie “Eigenwijks“.