Opening Pride Nieuw-West

Op vrijdag 29 juli wordt de Pride in Nieuw-West geopend aan de Sloterplas. Met veel queer artiesten uit Nieuw-West! Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden, wees erbij!


Pride Walk

Pink Nieuw-West loopt dit jaar als groep mee met de Pride Walk en iedereen uit Nieuw-West is van harte welkom om mee te lopen.
Zo maken we ons ook tijdens de Pride Walk als LHBTIQ+ uit
Nieuw-West zichtbaar.
Met grote vlaggen (zie afbeelding hieronder) zullen we herkenbaar als groep meelopen!
We verzamelen op de hoek van het Damrak en de Dam. 


Canal Parade

Dit jaar vaart Pink Nieuw-West voor het eerst mee met de Canal Parade, en de boot is vol! We zijn er trots op dat we met veel mensen, die een afspiegeling vormen van dit multiculturele stadsdeel, meedoen met de Canal Parade.
Het thema van onze boot is ‘(on)zichtbaar in Nieuw-West’. We willen hiermee natuurlijk het feest dat Pride is met elkaar vieren.
Maar we willen ook zichtbaar maken dat het in
Nieuw-West niet altijd en niet voor iedereen makkelijk of mogelijk is om
trots te staan voor je seksuele- en genderidentiteit.


  Foto's eerdere activiteiten  

Pink Nieuw-West is een initiatief voor en door LHBTI+ers in Amsterdams grootste stadsdeel Nieuw-West. We organiseren  bijeenkomsten, die in principe openstaan voor iedereen, voor ontmoeting, ondersteuning, vieren en herdenken. Maar ook voor belangenbehartiging van de LHBTIQ+ gemeenschap als geheel en om te strijden voor onze rechten. 

Pink Nieuw-West staat voor zichtbaarheid, vrijheid en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap in Nieuw-West in al zijn diversiteit.

De eerste PNW bijeenkomst vond plaats in mei 2010. Meer weten over ons ?

Meehelpen? Wil je meehelpen en meedenken, schroom dan niet om ons een mail te sturen op ons (tijdelijke) emailadres: pinknieuwwestbestuur@gmail.com